รายงานครบถ้วน (Great Report)

รายงานพื้นฐานที่คลินิกอยากมี
เช่นรายรับรายวัน รายเดือน unit cost
รายรับแนวโน้มประจำเดือนประจำปี
การทำรายงาน บจ8 บจ 9 อัตโนมัติ

ใช้งานง่ายมากที่สุด (Most Easy Usability)

ง่ายอย่างที่ไม่เคยใช้มาก่อน เพราะผู้ใช้ ออกแบบเป็นหมอ เอาใช้ง่ายเข้าไว้ และมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าทีพึงมี
จะประยุกต์ ของรพ. มาใช้ก็ยากถึงยากที่สุด
อันนี้แน่นอน ยกเว้นมีผู้ป่วยปีละล้านคน ต้องใช้ ของ รพ

สวยงามน่าใช้(Cute User Interface)

สวยงามน่าใช้จากเกือบ 10 Theme

ทุก Theme มีผลในทุก ๆ หน้า