Winclinic Professional

รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน

พิมพ์ฉลากยา Thermal

ใช้งานบนเครือข่ายหลายเครื่อง

คุณสมบัติโดดเด่นมากมาย

www.facebook.com/winclinic

 • คุณลักษณะทั่วไปโปรแกรม
 • -เป็นหนึ่งในโปรแกรมคลินิกที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ในชื่อ Advance Clinic มีผู้ใช้มากกว่า 500 คลินิก และในชื่อ Winclinic Professional มีผู้ใช้ประมาณ 100 คลินิก
 • -โปรแกรมนี้ไม่ได้ดัดแปลงจากโปรแกรม โรงพยาบาล แต่พัฒนาขึ้นเพื่อคลินิกโดยเฉพาะ เน้นที่ใช้งานง่าย ทำงานรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
 • -เป็นโปรแกรมบริหารงานคลินิก ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7,8 หรือ 10 ทั้ง 32 bit และ 64 bit
 • -เป็นโปรแกรมทำงานลักษณะ Client-Server สามารถใช้งานกับคลินิคทุกขนาด
 • -ใช้ Mysql Server เป็นฐานข้อมูล มีเสถียรภาพสูง รองรับข้อมูลจำนวนมากๆ ได้
 • -รองรับการใช้งานพร้อมกันไม่จำกัดเครื่อง
 • -มีระบบงานที่สำคัญคือ
 • 1.ระบบลงทะเบียน
 • 2.ระบบห้องตรวจแพทย์
 • 3.ระบบจ่ายยา - การเงิน
 • 4.ระบบรายงาน
 • 5.ระบบขายยาหน้าร้าน
 • 6.ระบบจัดการข้อมูลและสำรองข้อมูล
 • -ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างน้อยที่สุดที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือ
 • 1. คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมกันเป็นเครือข่าย
 • -- คอมพิวเตอร์ 2 เครือง 1 เครื่องห้องตรวจแพทย์ 1 เครื่องห้องลงทะเบียนและจ่ายยา หรือ
 • -- คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง ห้องตรวจแพทย์ + ห้องจ่ายยาเก็บเงิน + ห้องลงทะเบียน หรือ
 • -- คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง ห้องตรวจแพทย์ 2 ห้อง + ห้องจ่ายยาเก็บเงิน + ห้องลงทะเบียน
 • -- ร่วมกับ ระบบเครือข่ายแบบมีสาย (สาย Lan และ Hub)
 • 2. อุปกรณ์เสริม
 • -- เครื่องแสกนบัตรประชาชน
 • -- เครื่องพิมพ์ฉลากยา(Thermal Printer) + เครื่องพิมพ์ใบรับรองแพทย์(Laser Printer)
 • -- ลิ้นชักเก็บเงิน
 • -- เครื่องพิมพ์ Slip หรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • ความสามารถของโปรแกรมในแต่ละระบบ
 • 1.ระบบลงทะเบียน
 • -สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ได้ทั้งระบบ Scan บัตรประชาชน หรือ พิมพ์ข้อมูลตรงๆ ก็ได้
 • -ระบบสืบค้นผู้ป่วยเก่าได้ง่ายๆ เท่าปลายนิ้วสัมผัส จาก ชื่อ สกุล บัตรประชาชน รหัสผู้ป่วย หรือเบอร์โทรก็ได้
 • -สามารถบันทึกภาพผู้ป่วยไว้ยืนยันตัวตนได้
 • -ข้อมูลพื้นฐานสามารถบันทึกได้ทั้งหมด ชื่อ สกุล ชื่อเล่น บัตรประชาชน Passport อายุ ที่อยู่ เป็นต้น
 • -มีระบบนัดผุ้ป่วยล่วงหน้าได้
 • -สามารถส่งตรวจโดยป้อนข้อมูลสัญญาณชีพ และข้อมูลพื้นฐานเพื่อแพทย์ได้
 • -มีระบบคิวการรอตรวจ
 • 2.ระบบจ่ายยา - เก็บเงิน
 • -สามารถพิมพ์ฉลากยาได้
 • -สามารถพิมพ์ใบนัด ใบเสร็จ หรือ Slip ใบเสร็จได้
 • -สามาถเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินได้
 • 3.ห้องตรวจแพทย์
 • -สามารถดูประวัติย้อนหลังได้
 • -สั่งยาเดิม วินิจฉัยเดิมได้ง่ายด้วยคลิกเดียว
 • -มีระบบ Auto Complete ช่วยทำให้การพิมพ์ Present Illness และ Physical Exam ง่ายขึ้น
 • -มีระบบออกใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานแพทยสภา ง่ายในคลิกเดียว
 • -มีการพิมพ์คำวินิจฉัยที่ง่าย จะใช้ตาม ICD10 ก็ได้แต่ค้นได้ทั้งจากคำภาษาไทย จาก รหัส จากคำย่อ จากภาษาอังกฤษ
 • -มีการสั่งยาที่ง่าย เป้น Autocomplete ที่เห็นข้อมูลชื่อยาทั้งชื่อการค้า ชื่อทั่วไป ชื่ออื่นๆ แล้วแต่ตั้งค่า
 • -สามารถบันทึกผล Lab ได้
 • -สามารถเปรียบเทียบแนวโน้ม น้ำหนักตัว แนวโน้มความดัน แนวโน้มชีพจร แนวโน้มผลเลือดต่างๆ ได้ ผ่านกราฟ
 • -คำนวณค่าใช้จ่ายอัตโนมัตร และสามารถเพิ่มเติมแก้ไขได้
 • -นัดผู้ป่วยล่วงหน้าได้
 • -สามารถรวมประวัติ ผู้ป่วยที่เป็นรายเดียวกันแต่มีหลาย CN ได้
 • -สามารถพิมพ์ใบส่งตัวเพื่อไปตรวจต่อที่สถานพยาบาลอื่นได้
 • -สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงแพทย์แต่ละท่านได้
 • 4.ระบบรายงาน
 • -ทำรายงาน อย. เช่น บจ.8 บจ.9 ได้ง่ายดาย
 • -มีรายงานรายรับวิเคราะห์ตามช่วงเวลาและแนวโน้ม แยกตามที่อยู่ผู้ป่วย
 • -รายงานการใช้ยา ปริมาณและแนวโน้ม
 • -ราบงานยาเหลือน้อย
 • -รายงานจำนวนผู้ป่วย และแนวโน้ม
 • -รายงานสถิติโรค